Links - Abdijschool - Contact - Webmaster
De priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië

GEBEDSDIENSTEN WEEKDAGEN EN ZONDAGENZONDAGSVIERINGEN IN BETHANIË
Beste vrienden!
We mogen opnieuw Eucharistie vieren … het is Pasen!
Onze zondagsvieringen zullen in de zomermaanden doorgaan in onze grote Kerk.
De Belgische Bisschoppen roepen ons op om de veiligheidsregels maximaal te respecteren waardoor wij, tot onze grote spijt, maximum een 40-tal personen kunnen onthalen voor onze Eucharistieviering op zondag.
Het is aan te bevelen om voor en na de viering mondmaskers te dragen. Ter plaatse zal er handgel ter beschikking zijn en we respecteren de afstandsregels zoveel als mogelijk.
Wij danken u om, samen met ons, de veiligheidsmaatregelen ter harte te nemen.
Van harte verbonden en tot blij weerzien (zij het van ver), Zr. Hannah in naam van heel de gemeenschapGEBEDSDIENSTEN IN BETHANIË TOEGANKELIJK VANAF 15 JUNI
Beste vrienden!
Binnenkort wordt het opnieuw mogelijk om met ons te komen meebidden.
Daar onze Kapel niet zo groot is en we met onze kwetsbare gemeenschap voorzichtig willen blijven, zullen onze gebedsdiensten voorlopig op de eerste plaats voor interne gasten worden open gesteld.
Externen die graag aan één of andere gebedsdienst willen deelnemen moeten zich op voorhand aanmelden (050406830).
Er zal handgel ter beschikking zijn en we respecteren de afstandsregels zoveel als mogelijk.
Binnen niet afzienbare tijd hopen wij ons opnieuw voor meer mensen te kunnen openstellen.
Van harte verbonden, Zr. Hannah in naam van heel de gemeenschap

terug naar nieuwsoverzicht
Copyright © 2020 Priorij Bethanië. All rights reserved Developed by To The Dot