Links - Abdijschool - Contact - Webmaster
De priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië

Gebedsdiensten

1 / 1


Lieve vrienden van Bethanië!
Toen we in de voorbije week in de krantenkoppen lazen dat de Raad van State het verbod op erediensten verwierp, flakkerde er ongetwijfeld hoop op in onze harten!
De versoepelingen zijn echter zo beperkend dat wij er als gemeenschap voor kiezen om, in solidariteit met vele christenen, voorlopig geen Eucharistie te vieren, ook niet achter gesloten deuren.
Ook om onze gebedsdiensten opnieuw open te stellen voor publiek wachten wij op een verregaande versoepeling van de regels en op een veiliger sanitaire situatie in onze regio.
Wij dragen echter heel graag jullie intenties mee in ons dagelijks gebed (info@priorijbethanie.be).

In de Evangelielezing van vandaag verkondigt Johannes aan de menigte dat, ook al kunnen ze Hem nu nog niet herkennen, Jezus al in hun midden is: “Onder u staat Hij die gij niet kent” (Joh. 1,26).
Jezus is goed en wel aanwezig … en toch herkennen wij Hem vaak (nog) niet.
Laat dit voor ons een uitnodiging zijn om, in de nog bijna twee volle weken Adventstijd, te waken en te wachten, opdat we Hem, de afwezig Aanwezige, telkens weer op het spoor mogen komen in vele kleine dagelijkse dingen.
“Hij moet groter worden en ik kleiner” (Joh. 3,30).

Verbonden in hoop en stille vreugde, Zr. Hannah en gemeenschap


terug naar nieuwsoverzicht
Copyright © 2021 Priorij Bethanië. All rights reserved Developed by To The Dot