Links - Abdijschool - Contact - Webmaster
De priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië

WAT KENMERKT HET LEVEN VAN EEN BENEDICTINES?

Vooreerst het gebedsleven, het zoeken naar God, naar het voorbeeld van de H. Benedictus. Hij was een man Gods, een man van gebed, een gids naar contemplatief leven.
Elke dag komen we verschillende malen samen in Gods huis om Hem te loven, te prijzen en te danken, om de noden en verlangens van heel Zijn Kerk en van alle mensen voor Hem te brengen. Ook spoort Benedictus de monniken en monialen aan tot meer persoonlijk gebed en tot lezen en bezinning van de H. Schrift (Lectio Divina).


Daarnaast is er in ons leven plaats voor alle werk, dat ruimte laat voor het inwendig gebed, en voor het onthaal van gasten en leerlingen.
‘Ora et Labora, bid en werk’ is immers van oudsher de benedictijnse leuze. Zo bouwen we ons gemeenschapsleven op.
Dat is van groot belang, want het is met en door onze zusters heen dat wij Christus ontmoeten.
Vanaf het begin heeft Bethanië een grote openheid gekend die haar aanzette het monastieke leven elders te doen ontluiken, vooral in de Derde Wereld. Buiten drie monasteria in België (Rixensart-Bossut en Bethanië) hebben we ook kloosters in Congo, Portugal, Brazilië, Israël en Tsjaad.
Onze congregatie telt 15 gemeenschappen.
Copyright © 2024 Priorij Bethanië. All rights reserved Developed by To The Dot