Links - Abdijschool - Contact - Webmaster
De priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië

GASTENVERBLIJF

“Ik was gast en gij hebt mij opgenomen."

(Regel van Benedictus, hoofdstuk 53)

Wij kiezen ervoor om onze gasten een monastiek onthaal aan te bieden.

Daarmee bedoelen we de stilte en het gebedsklimaat eigen aan ons leven. Met deze reden vragen we ook aan onze gasten om minstens eenmaal per dag aan te sluiten bij het gemeenschappelijk gebed van de zusters.

Iedereen, individueel of in groep, die zich daarin kan vinden, is welkom.

Uitzonderingen op deze regel kunnen na overleg en volgens de mogelijkheden van de gemeenschap worden besproken.

lees meer
Copyright © 2024 Priorij Bethanië. All rights reserved Developed by To The Dot